Биз жөнүндө

Биздин сайтка кош келиңиз!

Юнисон Групп - улуттук жана региондук масштабда 2002 жылдан бери туруктуу айлана-чөйрө, мыйзам деңгээлинде энергетика, аналитикалык иш жана практикалык иш-чараларды аткарып келген уюмдар биримдиги. 

Уюмдун миссиясы билим илим жана үйрөтүү аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөш болуу, айлана-чөйрөнү коргоо, жашыл экономика түзүү, адамдардын капиталын кеңейтүү, ошондой эле өкмөт менен коомдун жана бизнестин ортосундагы иштиктүү иш алып барууну күчөтүү. Юнисон Групп айлана-чөйрөнү коргоо жана туруктуу экологиялык өнүктүрүү жаатында иштеген ар кандай өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдар менен активдүү кызматташат.

2002 жылдан бери Юнисон Групп ийгиликтүү 50 туруктуу экология, туруктуу энергетика жана туруктуу өнүгүүгө негиз түзүү долбоорлорун аткарды:  

  • экологиялык жана маданий баалуулуктары маанилүүлүгүн жогорулатуу;
  • энергия, айлана-чөйрө жана климаттын өзгөрүшү боюнча коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу;
  • энергия натыйжалуулук, альтернативалык энергетика, экологиялык санатория принциптерин илгерилетүү
  • эл аралык уюмдар, жарандык коом институттары жана өнөктөштүк уюмдар менен байланыш түзүү;
  • жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү үчүн жаңы технологиялар жана ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор менен алмашуу.

Юнисон Групп иш-чараны ишке ашыруу үчүн комплекстүү мамиле жазап, баардык  дэңгелин изилдейт:

  • аймактык денгээлде практикалык пилоттук тажрыйба иштеп чыгуу (бир айылда, бир аймакта...)
  • учурдагы кырдаалды кылдат изилдөө жана талдоо жүргүзүү, туруктуу өнүгүү багытында өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу
  • пилоттук долбоорлорду жана сунуштарды кең тажрыйба негизинде долбоорду ишке ашыруу.

Биз Борбордук Азияда стабилдүүлүктү жакшыртуу үчүн абдан маанилүү болгон маселелерге жана келечектеги багыттары боюнча дүйнөлүк лидерлерлерге, каржы институттарына, донорлорго, жарандык коомдорго консалтинг кызматтын көрсөтөбүз.

Юнисон Групп төмөнкү эл аралык уюмдар менен долбоордук сунуштарды даярдоо жана ишке ашыруу жана ийгиликтүү иштөөдө кыйла тажрыйбага ээ : Европалык Өнүгүү жана Реконструкциялоо Банкы (ЕРӨБ), Дүйнөлүк банк, Азия өнүгүү банкы, Slovak AID, TACIS, INTAS, DEFRA-PECE, IPEN, Global Green Grants Foundation, Allavida Foundation, British Embassy, Velux Foundation

  • Кыргызстан климат тармагы(ККТ) тармактын катышуучуларынын чечими менен эки жылга  2014жылдын аягына чейин, 2 жыл.Кененирээк маалымат- www.Infoik.net.kg
  • Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо коомдук борборло (КУК КБ) долборду каржылык колдоосу  “Акыйкат башкаруу” программасы алкагында болду.

Мындай квалификациялуу эксперттик биргелешип иштеш айлана-чөйрөнү коргоо жана энергетика маселелери боюнча иш-чараларды аймактык маселелерди терең түшүнүүгө мүмкүндүк берди.

Биз 700дөн ашуун туруктуу жазылуучулар үчүн үч тема боюнча Кыргызстандагы, борбор азиядагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды чогултуп маалымат менен камсыз кылабыз.

Биз Кыргызстанда турукту өнүгүүдө аткарылган иштерибиз жана жардамдарыбыз, өнөктөштөрүбүз  менен абдан сыймыктанабыз.