Энергетикалык аудит жана тастыкташтыруу

Иммаратагы энергетикалык натыйжалуулук абдан маанилүү, анткени бул себепти эске албаганда көптөгөн сарптоону алып келет жана тескерисинче тиешелүү иш-чараларды жүзгө ашырууда каржыларды үнөмдөп калууга мүмкүн.  Кээ бир учурларда жөнөкөй иш чаралар жашоо шартын жакшыртууга мүмкүн.

Юнисон Групптун адистери тепловизионндук тартуулары аркылуу дубалдагы, шыптагы кемчиликтерди, дубалдагы жаракаларды жана ным топтолгон жерлерди көрсөтөт. Алынган маалыматтар боюнча имараттын кемчиликтерин жоюуга багытталган сунуштар болот.

Андан сырткары биз сиздерге сапаттуу жылуулук сактоочу материалдарды тандоого жардам беребиз,  үйдүн же офистин энергия натыйжалуулугун жогорулатканга жардам  берет.