Ресурстары

Маалыматтык жана билим бул Кыргыз Республикасынын туура чечим кабыл алуу жана негизги көйгөйлөрдүн туруктуу өнүгүүгө чечүү үчүн зарыл болгон шарт негиз болуп саналат. Борбор Азиядагы төмөн ИДП өлкөлөрдүн бири катары, Кыргызстан мүнкүнчүлүктөрүн, ресурстук сапатын жогорулатуу жана анализ менен негизги сектор жөнүндө маанилүү маалыматтарды таркатуу керек.

14 жылдан ашуун убакыттан бери, «Юнисон Групп» энергия, климат жана айлана-чөйрөнүн негизги тармактары боюнча маалыматтарды иштеп чыгуу жана жайылтуу аракетин кылды.

Галерея

Поиск не дал результатов