Секторлордун аналитикасы

Юнисон Групп бай аналитикалык тажрыйбага ээ. Биз мыйзамдарды иштеп чыгуу иштеп чыгуу, мыйзамдарды жаңыртуу жана талдоо боюнча көптөгөн долбоорлорду ишке ашырганбыз; айлана-чөйрөгө тийгизген таасирге баа берүү; экономиканын ар кыл тармактарында энергия натыйжалуулугун практикасын аныктоо.

Биз андан сырткары, алынган маалыматы көпчүлүк элге жетиши үчүн аракет кылабыз. Бул максатты ишке ашыруу үчүн талдоодо алынган маалыматы жеткиликтүү жана түшүнүктүү болушу үчүн бир нече басмалар даярдалып чыккан.

Биз иштеп чыккан сунуштар биздин өлкөнүн шарттарына максималдуу ылайыкташып жогорку натыйжалуулукту из жүзүнө ашыруусуна камсыз кылат.